Edo Figini, poeta Vacallese e ex attore della nostra compagnia ha scritto una poesia per noi, GRAZIE EDO!

 

Matiröö                                               

ode classica

 

Paruleta-persunagg

par tirass in dala ment

cui ricordi dala gent

roba da 'nquei secul fa.

 

Un brigante galantomm

antecrist e maza-preet

par cureeg i tort ch'el veed

e che 'l tenta da drizzà.

 

"Citadino" da Vacall,

libertà di sò penseer,

l'è na storia da l'altreer

ma che sempru fa pensà.

 

Ma a Vacall ul mund al gira

e 'n dal nom dal Matiröö

mo gh'è'n grüpp ch'al dì-d'incöö

al sa 'mpegna a recità.

 

Fa teatar l'è 'n lavuur

che da bei sudisfazion

quand che gh'è na direziun

che la sà "cumè sa fà".

 

E 'ndal grüpp di Matiröö

quest l'è ciaar e stabilii.

che cul Delo e i sò "regii"

ul sücess, chi, l'è "da cà".

 

Edo Figini giugno 2018